Vendë te punës

Mjek asistent për specializim te mëtejm në fushen e
kardiologjis së fëmijeve ( me kohezgjatje prej 18 muajve)

Ju lutem dërgoni tuaj kërkesë me shkrim informativ për:

Mjek per fëmije si dhe moshë rinore
Dr. med. Hamed Hamdan
Schloßstr. 17
56068 Koblenz