Meqense për egzaminimet e sëmundjeve te zëmres tek fëmijet kerkohet kohë e duhur,
ju lutemi paraprakisht te bëni sëpaku nje telefonat për caktimin e terminit.
 

Pediatrija e përgjithshme:

 • Egzaminimet e sëmundjeve akute tek foshnjet, fëmijet dhe te moshes rinore.
 • Egzaminimet profilaktike
 • Vaksinimin
 • Testët alergjike, testët e te dëgjuarit, si dhe testët e te pamurit
 • Egzaminimet përmes ultrazërit
 • Marjen dhe egzaminimin e gjakut
 • Egzaminime te veqanta: egzaminime te aktivitetëve sportive, shpuarjen e veshëve

Kardiologjia:

 • dopleri – me ngjyrë, - echokardiografi  Filme vom Farbdoppler- Echokardiographie  Diashow vom Farbdoppler- Echokardiographie
 • EKG, EKG’ja me ngarkes si dhe EKG’ja 24 oresh ë
 • matja e shtypjes se gjakut – 24 oreshë
 • Pulsoximetria
 • Event-Recorder – metodë plotësuëse krahas EKG’s, për zbulimin e disa aritmive ( ritmit jo te regullt)
 • Egzaminimet e sporteve te zhytjes (nuk pranohet nga sigurimi shendëtsor )
 • Ateste për aktivitete sportive

Shërbimet e urgjencës: ditët në vijem mund te na kontaktoni për shërbimet urgjente në numrin e telefonit: 01805-112056